Privacy- en cookiebeleid

1. Indien je bent uitgenodigd voor een onderzoek van Effectory

 • Privacyverklaring
 • Veilig inloggen
 • Hoe dien je in te loggen?

2. Indien je onze website bezoekt

 • Wie is verantwoordelijk?
 • Welke gegevens verzamelen we van je?
 • Met welk doel worden je gegevens verzameld?
 • Met wie delen wij je informatie?
 • Waarom worden je gegevens bewaard?
 • Hoe worden je gegevens beveiligd?
 • Hoe kun je je rechten uitoefenen?
 • Cookiebeleid
 • Welke cookies gebruiken we?
 • Uitschrijven en beheren cookies
 • Contactgegevens 

 

1. Indien je bent uitgenodigd voor een onderzoek van Effectory

Privacyverklaring
Je werkgever heeft Effectory B.V., Singel 126, 1015 AE Amsterdam, de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Dit kan een medewerkersonderzoek zijn, of een van de andere feedbackproducten die Effectory aanbiedt. Specifieke informatie en afspraken die wij met je werkgever hebben gemaakt over hoe we met je gegevens omgaan, vind je terug onder de button ‘Privacy’ op de vragenlijst.

Veilig inloggen
Deze site maakt gebruik van een veilige 256-bits versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat je op onze site invult niet gevolgd kan worden door derden, zoals je werkgever. Alle door jou ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 

Hoe dien je in te loggen?
Via de link die je per e-mail hebt ontvangen kom je op de onderzoekswebsite van Effectory. Effectory gaat 100% vertrouwelijk om met je gegevens, individuele resultaten worden nooit teruggekoppeld aan de opdrachtgever (je werkgever).

2. Indien je onze website bezoekt

Wie is verantwoordelijk?
Effectory B.V., eigenaar van Worldclassworkplace.com, Effectory.com, Effectory.de en Effectory.nl. Effectory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze websites. Effectory vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie.

Welke gegevens verzamelen we van je?
De hoeveelheid en het soort informatie die we van je ontvangen op onze websites hangt af van de informatie die je verschaft via onze contactpagina’s en door registratieprocessen op onze websites. Effectory verwerkt je persoonsgegevens dus als je die zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die je actief aan Effectory verstrekt worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem (CRM). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie en telefonisch

De aard van de persoonlijke informatie die wij van je verzamelen of verwerken kan variëren. Om een whitepaper te downloaden kan het bijvoorbeeld zijn dat wij uitsluitend om je e-mailadres vragen. Om een postpakket te ontvangen zullen wij om je adresgegevens vragen. We vragen deze informatie in alle gevallen om te voldoen aan je verzoek. Activiteitengegevens, user agents en je IP adres gebruiken wij om je een goed werkende site te bieden, voor meer informatie hierover zie ons cookiebeleid.

Met welk doel worden je gegevens verzameld? 
Op sommige van onze websites kun informatie aanvragen. In dat geval gebruiken deze informatie om de door jou opgevraagde content te leveren, bijvoorbeeld een whitepaper of een checklist. We verzamelen ook informatie over jou als jij je registreert voor een onderzoek, zoals bij de Beste Werkgevers. Soms vragen wij jou wat extra informatie in te vullen, om te weten wat er onder onze klanten leeft. We nemen dan soms contact met je op over het onderwerp van je interesse.

Effectory heeft er in het algemeen belang bij om te weten wat er onder (potentiële) klanten leeft. Dit vloeit voort uit de wens om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en haar (potentiele) klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten. Daarom heeft Effectory een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van de informatie die je invult (zie artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming).

We gebruiken je gegevens ook indien je ons daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld indien jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief. In dat geval zullen we je op de hoogte te houden van onze diensten. Wanneer je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin je om informatie vraagt over Effectory, gebruiken we je e-mailadres en de andere informatie die je aanlevert om aan je verzoek te voldoen.

Wanneer we je persoonlijke informatie hebt achtergelaten via onze website, bieden we je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen of je jouw gegevens uit onze systemen wil laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk.

Met wie delen wij je informatie?
We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Bovendien kan Effectory persoonlijke gegevens die door haar verzameld zijn doorgeven aan dochterondernemingen van Effectory, wanneer dat noodzakelijk is om het doel te bereiken waartoe je ons de informatie heeft gegeven. Wanneer je gegevens op onze website achterlaat, geef je expliciet toestemming voor het doorsturen van je gegevens naar andere delen van Effectory.

Waarom worden je gegevens bewaard?
De persoonlijke informatie die je aan Effectory verschaft, wordt bewaard om je op de hoogte te houden van onze diensten of om contact met je op te nemen over het onderwerp van je interesse. Effectory toetst periodiek of de informatie nog bewaard dient te worden. Indien je aangeeft geen interesse meer te hebben, dan worden de gegevens vanzelfsprekend uit ons CRM systeem verwijderd.

Hoe worden je gegevens beveiligd? 
Effectory is ISO/IEC 27001 gecertificeerd en heeft een passend beleid om je persoonlijk identificeerbare informatie tegen verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot je gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Effectory erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van je online privacy. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de administratie van je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new. Je kunt dit adres ook gebruiken voor vragen over de naleving van ons Privacy Beleid.

Als een ingezetene van de Europese Economische Ruimte, heb je de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als je toegang wilt tot, als je correcties wilt aanbrengen in, als je deze wil laten bijwerken of als je wil verzoeken tot verwijdering van je persoonlijke informatie, kun je dat op elk gewenst moment doen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new.
 • Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken of ons vragen om overdracht van je persoonlijke informatie. Je kunt ook deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new.
 • Je hebt het recht om je uit te schrijven voor de marketingcommunicatie die we je van tijd tot tijd sturen. Dit kun je doen door op de button Uitschrijven of Afmelden te klikken in de marketingberichten die je per e-mail van ons ontvangt.
 • Evenzo, als we je persoonlijke informatie met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de rechtmatigheid van welke verwerking dan ook die is uitgevoerd voorafgaande aan de intrekking, noch is deze van invloed op de verwerking van persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Je hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over het verzamelen en het gebruik van je persoonlijke informatie door ons. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Niettegenstaande het voorgaande, behouden we het recht om eventuele informatie in onze archieven te behouden die wij nodig achten voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Cookiebeleid
Wat zijn cookies? Kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen we cookies op jouw apparaat opslaan als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Welke cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Daarnaast worden ook cookies sociale media-bedrijven, die het mogelijk maken om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter of om video’s te kunnen bekijken en delen, zoals YouTube.

Niet geclassificeerde cookies
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Uitschrijven en beheren cookies
Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken: vernieuw of pas je cookie-instellingen aan. In het hiervoor beschreven privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.